• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νεροχελώνα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Εκβολές
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Νεροχελώνας, Mauremys rivulata, κοινό είδος των παραλιακών υγροτόπων. Τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα ζώα, αμφίβια, ψάρια αλλά και φυτά. Τα θηλυκά ανοίγουν τρύπες στο μαλακό χώμα και αφήνουν εκεί τα αυγά τους. Παρόλο που είναι ανθεκτικό ζώο, κινδυνεύει από την καταστροφή των ενδιαιτημάτων του. Στους υγρότοπους που ξεραίνονται το καλοκαίρι, κρύβεται σε τρύπες για να μην αφυδατωθεί. Αντίθετα, στους βόρειους και ψυχρούς υγρότοπους, ξεχειμωνιάζει μέσα στο νερό, μειώνοντας το μεταβολισμό του στο ελάχιστο.