Κατηγορία φωτογραφίας:
Paranesti, Natural History Museum of Rodopi
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χουχουριστής
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία Χουχουριστή, Strix aluco, ενός νυχτόβιου αρπακτικού πουλιού, στην τυπική φωλιά του στην τρύπα ενός δέντρου. Στη φωλιά αυτή μπορεί και προστατεύει τα αυγά και τα μικρά του από πιθανούς θηρευτές.