Κατηγορία φωτογραφίας:
Paranesti, Natural History Museum of Rodopi
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λύκος
Σαρκοφάγα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία ταριχευμένων λύκων, Canis lupus σε διόραμα δάσους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρανέστι της Δράμας, Ελλάδα.