• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος κωνοφόρων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους

Φωτογραφία από δάσος κωνοφόρων στη Θράκη.