• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μικτό δάσος
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία από μικτό δάσος στη Θράκη, Ελλάδα.