• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Ποταμός Νέστος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία του ποταμού Νέστου, Μακεδονία.