• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος, Λάρνακα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ακτές
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία ακτής στη Λάρνακα, Κύπρος.