• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κόκκινο ελάφι
Ελαφοειδή
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Δρυοδάσος ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Ορεινά κωνοφόρα (Νότια Βουλγαρία)
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους

Φωτογραφία Κόκκινου Ελαφιού, Cervus elaphus, ενός ζώου που στην Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της άμεσης εξαφάνισης. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν ένας πληθυσμός 20-30 ατόμων στη Ροδόπη στα σύνορα με τη Βουλγαρία, λίγες εκατοντάδες άτομα στην Πάρνηθα, κι ένας μικρός πληθυσμός γύρω στα 10 άτομα στην Ήπειρο. Η σημαντικότερη απειλή για όλους τους πληθυσμούς είναι το παράνομο κυνήγι και δευτερευόντως η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και η όχληση εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα θεωρείται ως Κρισίμως Κινδυνεύον.