• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Γεωργιούπολη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σφαιριδιοφόρος Τσουκνίδα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Σφαιριδιοφόρος Τσουκνίδα, Urtica pilulifera, στο χωριό Γεωργιούπολη στο νομό Χανίων.