• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θερόκαλο / Φινοκαλιά
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Θερόκαλο, Thymelaea hirsuta, στην Κρήτη.