• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Ίμπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φλώμος του Σουλτάνου
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Φλώμος του Σουλτάνου, Euphorbia sultan-hassei, ενός στενοενδημικού θάμνου της ΝΔ Κρήτης που φυτρώνει σε μερικά φαράγγια των Σφακίων. Στο "Κόκκινο Βιβλίο των Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Ελλάδας" του 2009 αναφέρεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (NT). Είναι υποχρεωτικό χασμόφυτο, και φυτρώνει σχεδόν αποκλειστικά σε σχισμές βράχων.