• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αγιοφάραγγο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Υδροχαρής Αστερίσκος
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα λιβαδιού
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Υδροχαρούς Αστερίσκου, Asteriscus aquaticus. Είναι ένα ξυλώδες φυτό, ετήσιο ή διετές με απλά φύλλα τοποθετημένα το ένα απέναντι στο άλλο. Τα κίτρινα άνθη του με τα πολλά πέταλα, εμφανίζονται από τον Ιούλιο μέχρι και τον Αύγουστο. Ο ανθισμένος Αστερίσκος, φωτογραφήθηκε στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης, Ελλάδα.