• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Ασή Γωνιά
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 2002
Ασφένταμος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία φύλλων και καρπών του φυτού Κρητικό Σφεντάμι, Acer sempervirens. Είναι φυλλοβόλο, σχετικά μικρού μεγέθους δένδρο, αρκετά συνηθισμένο σε ορεινές περιοχές (πάνω από 200 m υψόμετρο). Τα φύλλα του, το φθινόπωρο παίρνουν εντυπωσιακά χρώματα (κόκκινα, κίτρινα), και οι καρποί του σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό πτερύγιο που τους βοηθά να διασπείρονται με τον άνεμο.