• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Καλαμαύκα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούλιος 2002
Αλογοθύμαρο
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία ανθέων του φυτού Αλογοθύμαρο, Anthyllis hermanniae, στην Καλαμαύκα, Κρήτη.