Κατηγορία φωτογραφίας:
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2002
Μπούφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μπούφου, Bubo bubo, του μεγαλύτερου νυχτόβιου αρπακτικού στον κόσμο.