• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλκυόνα
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Κοντινή φωτογραφία από κεφάλι Αλκυόνας, Alcedo atthis. Τρέφεται με ψάρια, όπως δείχνει και το ράμφος της, συχνά πολύ μεγάλα για το μέγεθός της και είναι ικανότατος βουτηχτής.