• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλκυόνα
Κορακόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές
Διόραμα Ακτές
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Αλκυόνας, Alcedo atthis, που απαντά στο νότιο Αιγαίο το χειμώνα (Νοέμβριο-Φεβρουάριο) σε ακτές, λιμάνια και όχθες ποταμών. Τρέφεται με ψάρια, συχνά πολύ μεγάλα για το μέγεθός της και είναι ικανότατος βουτηχτής. Δεν φωλιάζει το χειμώνα, στη διάρκεια των περίφημων «αλκυονίδων ημερών» αλλά σχετικά αργά την άνοιξη.