• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 1999
Γερακαετός
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία Γερακαετού, Aquila pennata, που είναι ο μικρότερος αετός στην Ευρώπη. Προτιμά ανοικτές δασώδεις περιοχές χαμηλού και μέσου υψομέτρου. Τρέφεται κυρίως με πουλιά και σαύρες.