• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Γαύδος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λύκος της Λαδανιάς
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία Λύκου της Λαδανιάς, Cytinus hypocistis, που παρασιτεί στις ρίζες της Λαδανιάς. Τα φυτά αυτά δεν φωτοσυνθέτουν, αλλά τρέφονται αποκλειστικά από τις τροφές που απομυζούν αποκλειστικά από τους ξενιστές τους (είδη του γένους Cistus και του γένους Halimium).