• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χερσόνησος Ακρωτηρίου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κρητική κολισαύρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Κρητικής Κολισαύρας, Podarcis cretensis, μιας ενδημικής σαύρας της Κρήτης. Μεταξύ των πληθυσμών υπάρχουν διαφορές τόσο στο μέγεθος όσο και στους χρωματισμούς. Ζει σε θαμνώδεις περιοχές, προτιμώντας κατά κανόνα τα βράχια και τις ξερολιθιές.