• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νερόφιδο
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία του ακίνδυνου και μη δηλητηριώδους Νερόφιδου, Natrix natrix. Ολικό μήκος συνήθως έως 1m και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 2m. Προτιμά υγρότοπους κάθε είδους αλλά δραστηριοποιείται και εκτός νερού, συχνά πολύ μακριά από αυτό. Μεγάλη ποικιλία χρωματισμών και σχεδίων. Κολυμπά πολύ επιδέξια και γρήγορα. Τρέφεται με αμφίβια, ψάρια, τρωκτικά, ερπετά, νεοσσούς και ασπόνδυλα.