• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κίτσης
βραχοκιρκίνεζο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα
Διόραμα Θαμνότοπος Κρήτης

Φωτογραφία Βραχοκιρκίνεζου, Falco tinnunculus. Πολύ χαρακτηριστικό γεράκι των αγροτικών περιοχών αλλά και των βουνών και των μικρών νησιών. Τρέφεται με έντομα, σαύρες και σπανιότερα με μικρά θηλαστικά που πιάνει στο έδαφος.