• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Αίγυπτος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία που δείχνει το φθορισμό στο σκορπιό Androctonus australis. Οι σκορπιοί έχουν την ιδιότητα να φθορίζουν στο υπεριώδες φως. Είναι κυρίως νυχτόβια ζώα και εξαιτίας της ιδιότητάς τους αυτής είναι εύκολο να τους μελετήσουμε στο φυσικό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας.