• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Μάρτσαλο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θαμνοκυπάρισο
Φυτά
Φυτά
Διόραμα Ακτές
Διόραμα Φρύγανα
Οικοσύστημα αμμοθυνών

ΦωτογραφίατουφυτούΘαμνοκυπάρισο, Juniperus phoenicea. Το Θαμνοκυπάρισο φυτρώνει σε λόφους και πετρώδεις πλαγιές της πεδινής και ημιορεινής ζώνης. Στη φωτογραφία διακρίνονται συστάδες με Θαμνοκυπάρισα, στα νότια παράλια της Κρήτης, Ελλάδα.