• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Έρημος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία από βραχώδη έρημο στην Ιορδανία.