• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιορδανία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία χειμάρρου που διατρέχει φαράγγι στην Ιορδανία. Τέτοια οικοσυστήματα είναι συνήθως χείμαροι που έχουν νερό μετά από έντονες βροχοπτώσεις.