• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Λιβύη, Gandula προς Al Beida
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 1998
Σκορπιοί
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία του σκορπιού Buthus occitanus, ενός από τα πιο κοινά είδη σκορπιών της Βόρειας Αφρικής.