• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μικροτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Διόραμα Εκβολές
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Μικροτσικνιά, Ixobrychus minutus, που είναι ένας μικρός ερωδιός χαρακτηριστικός κατά τις μεταναστευτικές περιόδους στα νησιά του Αιγαίου. Αν και είναι αρκετά κοινό πουλί των υγροτόπων, συχνά περνάει απαρατήρητο καθώς παραμένει πολλές ώρες κρυμμένο στις καλαμιές των εκβολών και άλλων υγροτόπων. Η κρυπτική του ικανότητα βασίζεται στον τεντωμένο του λαιμό και το ράμφος που κοιτάει προς τα πάνω. Με τη στάση του αυτή δεν ξεχωρίζει από τα καλάμια.