• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Εκβολή Ταυρωνίτη ποταμού
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νυχτοκόρακας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Νυχτοκόρακα, Nycticorax nycticorax, που είναι ένας ερωδιός με σχεδόν νυχτόβιες συνήθειες. Μεταναστεύει για να διαχειμάσει στην Αφρική, αλλά μερικοί μπορούν να διαχειμάσουν στις θερμότερες περιοχές της Μεσογείου.