• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Άγρια Γραμβούσα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 1996
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Ασημόγλαρων της Μεσογείου, Larus michahellis, που πετούν στη Νήσο Άγρια Γραμβούσα, Κρήτη.