• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Γαυδοπούλα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Οκτώβριος 1996
Αχινός
Εχινοειδή
Ζώα
Απολιθώματα

Φωτογραφία άποψης του εσωτερικού της κάψας ακανόνιστου απολιθωμένου εχινοειδούς σε κατακόρυφη τομή, στη θέση εύρεσης της.