• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Νήσος Γαύδος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αράχνες
Αραχνίδια
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία της αράχνης Argiope lobata στον ιστό της. Ο σχηματισμός από άσπρο πυκνό νήμα σε σχήμα ζικ-ζακ είναι το stabilimentum.