• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Παρόχθια βλάστηση
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα ρυακιού

Φωτογραφία παρόχθιας βλάστησης σε εποχιακό υγρότοπο στην Κύπρο.