• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κυπριακό αγρινό
Αρτιοδάκτυλα
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Κύπρος)

Φωτογραφία Κυπριακού Αγρινού, Ovis gmelini ophion, που ανήκει σε μια ομάδα άγριων προβάτων που θεωρούνται πρόγονοι των οικόσιτων. Στην Κύπρο ήρθε πιθανότατα από την Ασία μαζί με το νεολιθικό άνθρωπο. Κινδύνευσε με εξαφάνιση κατά τον 20ο αιώνα, αλλά σήμερα προστατεύεται αποτελεσματικά.