• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Κύπρος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Αλπικό οικοσύστημα
Διόραμα Οικοσύστημα οπληφόρων (Όλυμπος)

Φωτογραφία Όρνιων, Gyps fulvus, στην ταϊστρα.