• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία της σαρανταποδαρούσας Scolopendra cingulata που φροντίζει τα αυγά της στη φωλιά.