• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θράκη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος φυλλοβόλων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας
Διόραμα Μικτό δάσος ηπειρωτικής Ελλάδας

Φωτογραφία από δάσος φυλλοβόλων στη Ροδόπη, Θράκη.