• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Νήσος Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κεντούκλα
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά

Κοντινή φωτογραφία του φυτού Κεντούκλα, Astracantha cretica, που είναι ένας αγκαθωτός μαξιλαρόμορφος θάμνος, ενδημικός των ορεινών περιοχών της Κρήτης. Συχνά φυτρώνει σε υπερβοσκημένες περιοχές.