• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Ασφένδου
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 1996
Πρίνος
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία μικτού δάσους με Πρίνο και Σφεντάμι, Quercus coccifera και Acer sempervirens, στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο Πρίνος είναι μία αειθαλής βελανιδιά με τα αγκαθωτά φύλλα και έχει μεγάλη ποικιλομορφία στο μέγεθος. Υπό διαφορετικές συνθήκες μπορούμε να την δούμε σαν μικρό θάμνο, αλλά και σαν τεράστιο δένδρο. Σε σχέση με τις άλλες βελανιδιές, είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία.