Θέση:
ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κατάσταση:
Δρ
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
Τ.Θ. 2208, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εκπαίδευση

  • 2007, Μεταδιδακτορική έρευνα στην Διαχείριση Αρπακτικών. Βιολογικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης - Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου/ Εργαστήριο Βιοποικιλότητας
  • 2002, Διδακτορικός τίτλος στην Διαχείριση θαλάσσιων & χερσαίων βιολογικών πόρων. Βιολογικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης
  • 1993, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Διαχείριση άγριας ζωής & Έλεγχος επιβλαβών ειδών. Τμήμα Eφαρμοσμένης Ζωολογίας, Σχολή Ζωολογικών & Μικροβιακών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Reading
  • 1990, Πτυχίο Βιολογίας. Βιολογικό τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Οικολογία & Διαχείριση αρπακτικών & αγροτικών ειδών & Οικολογία θαλασσοπουλιών, Περιβαλλοντική πολιτική

Διδακτική εμπειρία

  • 2014-2016. Εργαστήρια Βιοποικιλότητας, Πανίδας Ελλάδας, Ζωολογίας ΙΙΙ (Ανατομία) προπτυχιακών φοιτητών (2ου & 4ου έτους) στο Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης,
  • 2009-2016. Εργαστήρια Ζωολογίας ΙΙΙ (Ανατομία) προπτυχιακών φοιτητών (2ου έτους) στο Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης,
  • 1995-1996. Εργαστήρια Ζωολογίας ΙΙ (Συστηματική) και Ζωολογίας ΙΙΙ (Ανατομία) προπτυχιακών φοιτητών (2ου έτους) στο Βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης,

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Ορνιθολογία.

Ο Σταύρος Ξηρουχάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε βιολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990) και ειδικεύτηκε στην διαχείριση άγριας ζωής και στον έλεγχο επιβλαβών ειδών (1993) στο τμήμα εφαρμοσμένης ζωολογίας του  Πανεπιστήμιο Reading της Μ. Βρετανίας (M.Sc. with distinction in Wildlife Management & Pest Control). Εκπόνησε διδακτορική μελέτη στην διαχείριση θαλάσσιων και χερσαίων βιολογικών πόρων στο Βιολογικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης (1997-2003) με αντικείμενο την οικολογία του Ευρασιατικού Όρνιου (Gyps fulvus) στην Κρήτη. H μεταδιδακτορική του έρευνα στα Πανεπιστήμια της Κρήτης και του Αιγαίου, αφορούσε την δυναμική των αποικιών και την μελέτη του ζωτικού χώρου επίσης του ιδίου είδους. Έχει συνεργαστεί σε 15 μελέτες και 11 ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την διαχείριση της ορνιθοπανίδας ενώ έχει συμμετάσχει σε 30 επιστημονικά συνέδρια και 25 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Από το 1998 εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε προγράμματα που σχετίζονται με την οικολογία και την διαχείριση των μεγάλων αρπακτικών και ειδικά των γυπών.