Τμήμα:
Διοίκηση / Τεχνικό τμήμα

Τεχνολόγος Γεωπόνος.

Υπεύθυνη λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Φωτογραφικού Αρχείου.