Θέση:
Έφορος συλλογών Αρθροπόδων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κατάσταση:
ΕΔΙΠ στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Παν/μιο Κρήτης
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208,
GR714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Εκπαίδευση

  • Διδακτορικό δίπλωμα, Παν/μιο Κρήτης, Οικολογία & Βιογεωγραφία Κολεοπτέρων, 1996
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, Παν/μιο Κρήτης, Οικολογία Εντόμων, 1987
  • Πτυχίο Βιολογίας, Παν/μιο Βελιγραδίου, 1985

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Απόστολος Τριχάς επιμελείται τις συλλογές Αρθροπόδων στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για τα τελευταία 20 χρόνια. Ως ειδικός εντομολόγος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ταξινομική, Οικολογία, Βιογεωγραφία και Φυλογένεση πολλών οικογενειών Κολεοπτέρων στην Ανατολική Μεσόγειο (Carabidae, Tenebrionidae, Histeridae, Dermestidae και Scarabaeoidea). Διδάσκει τακτικά στα εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θέματα Εντομολογίας, Βιοποικιλότητας και Βιογεωγραφίας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από είκοσι διεθνή ερευνητικά προγράμματα, είναι συγγραφέας περισσότερων από 15 επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκθέσεων, πολλών ανακοινώσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και συγγραφέας ή επιμελητής πολλών βιβλίων (επιστημονικών και εκλαϊκευμένων) για τη φύση της Ελλάδας και της Κρήτης.

Επίσης, από τη δεκαετία του ‘80, ο Α. Τριχάς ασχολείται βαθιά με τη φωτογραφία άγριας ζωής, με έμφαση στη μακρο-φωτογραφία εντόμων και πολλές συνεργασίες με διεθνείς εκδόσεις για τη φύση (Gallimard, National Geographic, NHM, κλπ.). Δημιούργησε και εμπλουτίζει τη φωτογραφική βάση δεδομένων του ΜΦΙΚ (πάνω από 150.000 φωτογραφίες και αρχεία multimedia) μέχρι και σήμερα.

Διδακτική εμπειρία

  • Έκτακτος Καθηγητής: 1989-2004 ΑΤΕΙ Κρήτης (Ζωολογία Ασπονδύλων, Βιοποικιλότητα, Γενετική)
  • Λέκτορας Π.Δ. 407/1980: 1996-2004 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ζωολογία Ασπονδύλων, Βιοποικιλότητα & Βιογεωγραφία)
  • ΕΔΙΠ: 2005-σήμερα, εργαστηριακές ασκήσεις Ζωολογίας, Βιοποικιλότητας και Βιογεωγραφίας στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • 1996-σήμερα: Επιβλέπων σε περισσότερες από 15 διατριβές σε θέματα Οικολογίας, Ταξινομικής και Βιογεωγραφίας χερσαίων Αρθροπόδων στο Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης