Θέση:
Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Έρευνα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Κατάσταση:
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ταχ. Κώδικας: 70013
Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο

Τμήμα:
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ph.D, 2009
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, M.Sc., 1998
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Sc.B, 1995

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ταξινόμηση, Οικολογία και Φυλογεωγραφία των σκορπιών (Arachnida: Scorpiones) της Ανατολικής Μεσογείου
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτική Έρευνα και Ανάπτυξη

Διδακτική εμπειρία

  • 2014 - Σήμερα: Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδασκαλία.
  • 2012 – Σήμερα: Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδασκαλία ενηλίκων (Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Εκπαιδευτών (ΕΚΕΠΙΣ).
  • 2002 – 2004: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά. Διδασκαλία
  • 1999 - 2009: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Διδασκαλία, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, εκπαιδευτική έρευνα.