Θέση:
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Κρήτης
Κατάσταση:
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Κτήρια Λεωφ. Κνωσού,
Τ.Θ. 2208, 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Εκπαίδευση

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ph.D, 1992
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, B.Sc., 1987

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Περιβαλλοντική πολιτική, προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση περιβάλλοντος, προστατευόμενες περιοχές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματική αλλαγή, υδατικοί πόροι, διαχείριση απορριμμάτων, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κοινωνία των πολιτών.

Διδακτική εμπειρία

  • 2014-Σήμερα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
  • 2001-2013: Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο, Κρήτη (Μάθημα: «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Παρέμβαση»).
  • 2002-2005: Λέκτορας (ΠΔ 407/1980), Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη.
  • 2003-2004: Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (ΣΔΟ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ηράκλειο, Κρήτη (Μάθημα: «Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον»).