Σπουδές

 • 1989: Αποφοίτησα από το Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου, με γενικό βαθμό 17 και 1/11.
 • 1991-1995: Το Μάρτιο του 1991 εισήχθηκα στο τμήμα Γεωπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο τμήμα  τον Ιούνιο του 1995, με γενικό βαθμό 7,6.
 • 1995-1997: Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στο σώμα Τεθωρακισμένων με το βαθμό του έφεδρου λοχία, το Μάρτιο του 1997

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 1997-1998 Εργάστηκα στην Ελαιόκοσμος ΕΠΕ με αντικείμενο την πώληση γεωργικών προϊόντων και εφοδίων και την παροχή εξειδικευμένων γεωπονικών και γεωτεχνικών πληροφοριών.
 • 1998-Σήμερα Εργάζομαι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με βασικό αντικείμενο τη δημιουργία, αρχειοθέτηση, συντήρηση και προστασία των συλλογών του Μουσείου (ταριχευμένα δείγματα, δείγματα σε αλκοόλη, οστά κτλ) καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή τους σε βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα εργάζομαι στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που άπτονται του αντικειμένου μου και σε όλες τις εκθεσιακές δραστηριότητες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Συγκεκριμένα έχω συμμετάσχει στα εξής:

 • «Χωροταξικές δράσεις για την διαχείριση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ορεινών περιοχών της Νότιας Ευρώπης». TERRA - DIAS Περιφέρεια Κρήτης (1998 - 1999),
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας. Προστασία και διαχείριση του Ορεινού Όγκου Ροδόπης – Διαμόρφωση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. (1999 – 2001). Επιστημονικός υπεύθυνος Μ. Μυλωνάς
 • «Conservation of Gypaetus barbatus in Greece». LIFE - ΦΥΣΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1998 - σε εξέλιξη),
 • «Protection of threatened endemic species». ARCHI-MED Central and Eastern Mediterranean Space (1998 - 2002)
 • «Διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» INTEREG II Περιφέρεια Κρήτης (1999 –2002) ως ερευνητής πεδίου και τεχνικός εργαστηρίου.
 • Intereg II. “Νότιο Αιγαίο Κρήτη Κύπρος: Συνεργασία για το περιβάλλον και την Ανάπτυξη” (1999–2000). Επιστημονικός υπεύθυνος Μ. Μυλωνάς.
 • Ν. Α. Λασιθίου. 2000 «Οργάνωση και εγκατάσταση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο χώρο της Ιερής Μονής Βιδιανής στο Οροπέδιο Λασιθίου».
 • AΛΜΑ Α.Ε. 2001. Οργάνωση και εγκατάσταση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Κολυμπάρι Χανίων.
 • Ν.Α. Λασιθίου. 2002 Αξιολόγηση Φυσικού Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δημ. Διαμερίσματος Καλαμαύκας. Επιστ. Υπεύθ. Χ. Φασουλάς
 • 2002 - . Πρωτοβουλία συνεργασίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου YALE.
 • ΕΠΒΕΤ – ΓΓΕΤ. 2004. Διαχείριση και λειτουργία τεχνητών υγρότοπων με έμφαση στη διαχείριση και παρακολούθηση των πληθυσμών της νεροχελώνας Mauremys caspica.

 Ταυτόχρονα ασχολήθηκα με τα παρακάτω:

 •  τη συλλογή ζώων και υλικού προς μελέτη. Παράλληλα απέκτησα εμπειρία στην περιγραφή των σταθμών μελέτης.
 •  την εκτροφή ζώων και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη διαβίωση και την αναπαραγωγή τους.
 •  την περίθαλψη και παροχή πρώτων βοηθειών σε δηλητηριασμένα και τραυματισμένα ζώα. την παγίδευση μικροθηλαστικών για τον έλεγχο του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων τους. το χειρισμό των ζώων για τη λήψη μορφολογικών και άλλων στοιχείων.
 •  την εγκατάσταση φωτογραφικών παγίδων για την απογραφή και τον έλεγχο της ακτίνας δράσης μικρών σαρκοφάγων (αγριόγατος, κουνάβι, νυφίτσα)..
 •  την επεξεργασία των εμεσμάτων νυκτόβιων αρπακτικών για την εξαγωγή οστών των μικροθηλαστικών και πτηνών που αποτελούν τη λεία των παραπάνω.
 •  την ταρίχευση θηλαστικών και πτηνών.
 •  τη δημιουργία διοραμάτων καθώς και την επιλογή συλλογή και εγκατάσταση κατάλληλων υλικών για αυτά.
 •  την ξενάγηση επισκεπτών της έκθεσης του Μουσείου.

 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Είμαι κάτοχος του πτυχίου "Lower".

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετείχα σε προγράμματα καθαρισμού παραλίων και αναδασώσεων.