Λογαριαστάκη Μαρία
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κτίρια Λεωφ. Κνωσού, Πτέρυγα Ν.212
Τ.Θ. 2208 71409 Ηράκλειο Κρήτης