Βιολόγος.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα και κύρια δραστηριότητα: Συστηματική Κολεοπτέρων και διευθέτηση συλλογών.