Θέση:
Ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Κατάσταση:
Διδάκτορας Περιβαλλοντικής Βιολογίας
Διεύθυνση:

Λεωφ. Κνωσού., Τ.Θ. 2208. Τ.Κ.: 71409,
Ηράκλειο, Κρήτη

Εκπαίδευση

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διδακτορικό Δίπλωμα, 2009
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης, 2003
  • Ε. Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο, 2000

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βιολογία, την κατανομή, τη συστηματική και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με την προστασία του Γυπαετού (Gypaetus barbatus) και του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και την έρευνα και την προστασία όλων των ειδών χειροπτέρων της Ελλάδας και της Κύπρου, με έμφαση στην οικολογία του Pipistrellus hanaki αλλά και τα καταφύγια και τις θέσεις τροφοληψίας όλων των ειδών.