Θέση:
Υπεύθυνος τμ. Γεωποικιλότητας Μ.Φ.Ι.Κ.
Κατάσταση:
Δρ Γεωλόγος, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης
Διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 2208,
GR714 09 Ηράκλειο, Κρήτη

Εκπαίδευση

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ph.D, 1995
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Sc.B, 1989

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μελέτη και αξιολόγηση Γεωποικιλότητας,
  • Γεωερμηνεία και γεωδιατήρηση
  • Τεκτονική γεωμορφολογία σε σύγχρονες ορογενετικές ζώνες
  • Περιορισμός κινδύνου φυσικών καταστροφών

Διδακτική εμπειρία

  • «Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας – Γεωμορφολογίας» Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμ. Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης
  • «Περιβαλλοντική Γεωλογία και διαχείριση Γεωποικιλότητας» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών τμ. Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης