Τμήμα:
Έκθεση

Πτυχιούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ.

Ασχολείται για χρόνια με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.